Förslag till text för egen insamling - infoga gärna bilder från vår web eller facebook/insta

Du kan också göra egen insamling hemma bland grannar. Många hjälper oss på så sätt och använder lokala facebook grupper etc.

 

Hej kollegor!

 

I Stockholm finns ca 20 000 ukrainska flyktningar, varav ca 3 500 barn. Det finns ett sätt som vi enkelt kan göra en stor insats och bidra till att hjälpa dem. 


Vi gör en insamling av saker här på kontoret och så kör vi över dem till HOPE worldwide Sweden som driver ett projekt som kallas "CARE för Ukrainare". De har skapat ett Center i Solna Business Park där vem som helst kan komma och donera saker som sedan blir tillgänliga gratis för ukrainska flyktningar.


Ett stort antal flyktningar i Stockholm kommer från de nu ryskockuperade områdena och för dem ter sig framtiden mycket oviss. Många män är kvar i Ukraina. När de vet att deras anhöriga får bra hjälp i Sverige så kan de också känna sig lugnare och fokusera på det som är viktigt för deras uppgift på plats i försvaret av landet. Vår insats stärker både de som är här och de som är kvar och har även en stor positiv psykologisk effekt.


De bidrag de får här rör sig om ca 150 kr/dag för en tvåbarnsmamma. Detta skall räcka till allt de behöver… Ditt bidrag gör skillnad på många sätt.  Inflationen har påverkat dem mycket.

 

Vi kan nu hjälpa till att fylla centret med det de behöver. Behoven är listade på länken nedan. 


Du kan lämna dina saker XXXXX  på XXX till XXX, så ordnar vi med att köra över det därefter. 

Om du har några frågor, kontakta XXXX. 

 

Länkar – ägna några minuter åt våra länkar nedan.Lista som löpande uppdateras  www.kaffeforukrainare.se/bidra


Det går även att bidra via swish 123 533 66 31, BG 5514-3812. Märk "Ukraina"